Protectia datelor cu caracter personal

I. Prelucrarea datelor la nivelul SC GOLDPREST IMPEX SRL
1. Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal – click aici
2. Formulare pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate:
a. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces – click aici
b. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – click aici
c. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de stergere – click aici

  1. Legislatie relevanta:
    1. Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- click aici
  2. Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal click aici

III. Link-uri utile:
1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click aici
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – click aici

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC GOLDPREST IMPEX SRL ca operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

SC GOLDPREST IMPEX SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

În raport cu scopurile de mai sus, societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

– Nume și prenume

– Semnătură

–  Număr de telefon

–  Cod Numeric Personal

–  Serie și număr act de identitate

– Seria pașaportului

– Imagine

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite aceste informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviiclor poștale la adresa: Strada Livezii nr. 48 ,ap 13, Cluj-Napoca, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@goldprest.ro, prin fax la numărul: 0264 437 738.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet http://www.monacoclub.ro/, secțiunea: Protectia datelor cu caracter personal.